صادرات

فرآوری گیاهان دارای خواص مفید و دارویی و نیز تولید دمنوش ها در ایران صنعت نوپایی به شمار می رود. این صنعت در کشور ما می تواند با توجه به شرایط آب وهوایی، تنوع وکیفیت مطلوب گیاهان دارویی ومنابع آبی فراوان در ایران دارای اهمیت و مزیت نسبی فراوان برای تولید و صادرات باشد.
شرکت سبز نوش کویر با تکیه بر دانش، تجربه، برنامه ریزی و طراحی و اجرای استراتژی های مناسب  تحقیق و بازاریابی محصولات صادراتی  متناسب با بازارهای هدف به عملکرد و موفقیت مناسبی در سطح بین الملل دست یافته است.
 
این اقدامات شامل تهیه، فرآوری و بکارگیری تکنولوژی و روش های نوین تولید و بسته بندی محصولات مطابق با معیار و استاندارد های بین المللی، صادراتی دارای ویژگی های تطابق با معیار و استانداردهای بین المللی، قابلیت سازگاری با محیط زیست و قابل برگشت به چرخه طبیعت، با حفظ ویژگی های تغذیه ای امروزه شرکت سبز نوش کویر "دکتر بین" با دسترسی با بازارهای بین المللی را هدف قرار داده و موفق به صادرات محصولات خود به اروپا و بازار فرانسه نموده  است.
حائز اهمیت است كه با افتخار اعلام نمائیم، امروزه محصولات شركت سبز نوش کویر "دکتر بین" به اقصی نقاط دنیا صادر می گردد،  كه از آن جمله كشورهای ژاپن، كانادا، فرانسه و بازارهای حاشیه جنوب خلیج فارس را میتوان نام برد.