زعفران

زعفران
زعفران چاشنی و رنگ دهنده غذا می باشد

 
این محصول در بسته های 4 گرمی می باشد .