چای سیاه ارل گری نپتون کیسه ای

چای سیاه ارل گری نپتون
ارل گری (Earl Grey ) ؛ نام نخست وزیری که بر روی یک نوع چای قرار گرفت !!

در ابتدای قرن هجدهم ، چارلز ارل گری ( Charles Earl Grey ) که در آن زمان نخست وزیر انگلستان بود ، با افزودن روغن برگاموت (  bergamot ) که گیاهی معطر  است به چای سیاه ؛ ترکیبی جذاب از طعم ؛ عطر و رنگ را ایجاد نمود که تا آن زمان تجربه نشده بود . پس از آن بود که ابتکار او به نام خودش یعنی " چای ارل گری " جزئی جدائی ناپذیر از میز صبحانه انگلیسی ها گشت  . انگلیسی ها بنا بر سنت خود این چای را به صورت خالص و یا به همراه شیر و یا خامه مصرف می نمایند


بسته بندی
این محصول در بسته های 25 عددی کیسه ای ارل گری با طعم برگاموت می باشد .